Bing در وبلاگ وب مستر خود بهترین شیوه های ایجاد نقشه سایت (sitemap) و نحوه پیاده سازی فایل XML آن را توضیح داده است. در این وبلاگ نحوه ایجاد نقشه سایت برای وب سایت های بزرگ با تعداد زیاد URL نیز آمده است.

6 تا از بهترین روشهای ایجاد نقشه سایت توسط Bing

  • منبع نقشه های سایت را می توان در www.sitemaps.org دنبال نمود. اشتباه رایجی که در خیلی از مردم وجود دارد این مسئله است که آنها فکر می کنند نقشه سایتی که بصورت HTML ایجاد شده است، همان نقشه سایت است. در صورتی که نقشه سایت یک فایل XML است که فشرده نشده و حاوی تعداد زیادی لینک است و این لینک ها بصورت کدگذاری (encode) شده نیستند.
  • نقشه سایت بیشتر به موضوعات خود وب سایت لینک دارد. در نقشه سایت می بایست از ایجاد لینک های تکراری و شکسته اجتناب نمود. بهترین روش ایجاد نقشه سایت برای کاهش لینک های شکسته حداکثر یک مرتبه در روز است.
  • انتخاب فرمت مناسب: الف) با استفاده از خوراک RSS می توان لیستی از جدیدترین و بروزترین مطالب را در 24 ساعت گذشته ارائه نمود. در این لیست فقط 10 لینک جدید گذشته را می توانید نمایش داد. موتورهای جستجو گاهی اوقات از این RSS ها بازدید نمی کنند و ممکن است لینک های جدید از بین رود. ب) استفاده از نقشه سایت با فرمت XML می تواند کل فایل های سایت را شاخص گذاری کند. در این روش می توان یک snapshot کامل از کلیه لینک های وب سایت را بصورت روزانه ارائه کرد.
  • نقشه سایت می بایست واحد و یکپارچه باشد. هرگز از چندین نقشه سایت و یا خوراک RSS برای یک وب سایت نباید استفاده کرد. در هر وب سایت حداکثر یک نقشه سایت و یا حداکثر یک خوراک RSS می بایست برای شاخص گذاری فایل ها استفاده شود.
  • ویژگی های (properties) نقشه سایت و یا خوراک RSS را می بایست بدرستی تنظیم نمود.
  • به موتورهای جستجو باید گفت که نقشه سایت و یا خوراک RSS در کجای وب سایت قرار گرفته است. برای انجام این کار می توان از فایل Robots.txt و یا از ابزارهای وب مستر موتورهای جستجو استفاده نمود.

باید توجه کرد که این روشها پیشنهاد Bing است و گوگل برای ایجاد نقشه سایت راه کار دیگری را پیشنهاد می کند.

Bing و سایت های خیلی بزرگ

Bing از همه می خواهد به تعداد لینک هایی که در فایل نقشه سایت استفاده می شود، بدقت توجه کنند. Bing تا 2.5 میلیارد لینک را به ازای یک نقشه سایت پشتیبانی می کند. همچنین به ازای چندین نقشه سایت در یک وب سایت تا 125 هزار میلیارد لینک را پشتیبانی می نماید.

Bing می گوید برای ایجاد نقشه سایت ابتدا از خود بپرسید که آیا احتیاج به ایجاد این همه لینک در نقشه سایت خود دارید یا خیر؟ زیرا در واقع موتورهای جستجو همه این لینک ها را شاخص گذاری نمی کنند و ممکن است بعضی از صفحاتی که به آنها لینک داده می شود هیچ وقت توسط خزنده های موتورهای جستجو پیدا نشوند.