برندهای موفق و ناموفق گوگل

بر اساس گزارش ارائه شده در mozcast در سال 2015 تعداد 10 دامنه برتر در جستجوی روزانه گوگل به شرح جدول زیر است:

ستون اشتراک نشان دهنده درصد نتایج کلی هر دامنه در کل نتایج داده های انتخاب شده است.

بر اساس بررسی روزانه جستجو کسب و کارها مختلف، برندهای موفق و ناموفق در موتور جستجوی گوگل بعد از بزرگترین بروزرسانی الگوریتم گوگل توسط mozcast اعلام شدند. نتایج تحلیل داده ها مربوط به 1 دسامبر 2014 تا 1 دسامبر 2015 است.

موفق ترین وب سایت ها در سال 2015

بزرگترین برندگان از نظر بهبود جایگاه در موتور جستجوی گوگل در سال 2015 در جدول زیر آمده است. ستون Rank نشان دهنده جایگاه فعلی بین 100 سایت برتر است:

موفق ترین وب سایت ها در سال 2015

همانطور که در جدول بالا مشاهده می شود وب سایت amazon.com در جایگاه دوم در این نمونه داده انتخاب شده قرار دارد. همچنین Estay در سال 2014 از جایگاه 81 به جایگاه 31 پیشرفت پیدا کرده است. همچنین youtube از جایگاه 5 در سال 2014 به جایگاه 4 با یک پله صعود پیدا کرده است.

بیشترین پیشرفت در سال 2015

یکی دیگر از گزارشات ارائه شده توسط mozcat گزارش بیشترین پیشرفت جایگاه در موتور جستجوی گوگل است. لیست 10 وب سایت که در این گزارش در بالاترین جایگاه قرار گرفته اند در زیر مشاهده می شود:

بیشترین پیشرفت در سال 2015

ستون Gain درصد پیشرفت را نشان می دهد. همانطور که در نتایج شکل بالا مشخص است تعداد 6 تا از لیست بزرگترین برندگان نیز در این جدول تکرار شده است. etsy و instagram دارای بیشترین درصد پیشرفت هستند.

ناموفق ترین وب سایت ها در سال 2015

بر اساس نمونه داده های اندازه گیری شده در سال 2015 لیست ناموفق ترین وب سایت ها در جدول زیر آورده شده است:

ناموفق ترین وب سایت ها در سال 2015

منبع: moz