فیس بوک در حال حاضر یک منو بیشتر، در تنظیمات برای کاربران ایجاد کرد که در آن می توانند، خوراک خبری کمتری (see less feed) از دوستان خود را به جای دنبال کردن کامل آنها انتخاب کنند.

از این پس اخبار دوستانتان را در فیس بوک کمتر نگاه کنید

پیش از این، کاربران مجبور به انتخاب و یا دنبال کردن کامل، یک دوست خاص بودند. اکنون آنها می تواند با انتخاب این گزینه به روز رسانی کمتری از آن دوست در جریان خبری خود، مشاهده کنند.

این چشم انداز جدید، اجازه می دهد تا شما با سرعت بیشتری کسانی را که دنبال می‌کنید و یا حتی کسانی را که دنبال نمی کنید را ببینید، به طوری که امکان تعامل شما با مردم در داخل و خارج از این گروهها وجود دارد.

خوراک خبری دوستان در فیس بوک

تنظیمات جدید برای گروه ها و صفحات قابل اجرا است. شما به راحتی می توانید صفحاتی که بسیار فعال هستند و در بروز رسانی هایشان سیل اخبار خود را به صفحه جریان شما می فرستند را متعادل کنید.

با این حال، این ویژگی جدید (see less feed) قابلیت تعیین تعداد این اخبار را برای مشاهده ندارد.

منبع خبر: Facebook now allows you to 'see less' from friends on news feed