گوگل

در سال 2011 گوگل گزارش Author States را در ابزار وب مستر خود پیاده سازی نمود. این گزارش آماری از تعداد کلیک های مطالب نویسنده ها را در سراسر وب سایت ها نمایش می داد. گزارش Author States به یکباره در روزهای اخیر از ابزار گوگل وب مستر حذف شد.

قبلا در این گزارش همان طور که در شکل زیر آمده است وضعیت آماری مطالب یک نویسنده نمایش داده می شد همچنین در صفحه نتایج موتور جستجو از نام این نویسنده استفاده می شد:

حذف بدون سروصدا گزارش Author States ابزار وب مستر گوگل

گوگل تا کنون هیچ نظری را دریاره حذف گزارش Author States منتشر نکرده است. ما مطمئن نیستیم که این تغییر دائمی است یا یک خطایی بوده که اتفاق افتاده است ولی انتظار می رود که این تغییر دائمی باشد.

در ماه ژوئن گوگل ابتدا تصاویر نویسنده ها را از صفحه نتایج گوگل موتور جستجو حذف کرد ولی هنوز گزارش Author States را بروز رسانی نکرده بود تا اینکه در ماه جولای به یکباره این گزارش را حذف کرد.

باز هم گوگل تایید نکرد په چرا این گزارش را حذف کرده است. در زیر تصویری از حذف این گزارش آمده است:

 حذف گزارش Author States