خطای موجود در گوگل پلاس باعث شده برخی از المانهای گوگل پلاس در اطلاعات باکس هایی که در صفحه نتایج موتور جستجوی گوگل برای برندهای تجاری وجود دارد نمایش داده نشود.

این خطا فقط در اطلاعات باکس های تجاری که در کنار صفحه نتایج موتور جستجو ی گوگل وجود دارد، تاثیر گذاشته و باعث عدم نمایش برخی اطلاعات برندهای تجاری می شود.

اگر برند تجاری دارای صفحه گوگل پلاس باشد برخی از المانهای گوگل پلاس به خصوص پست های اخیر آن برند با باکس تجاری مرتبط می شود.

هنگامی که در صفحه نتایج موتور جستجوی گوگل دنبال مطلبی می گردید در صورتی که در آن زمان به سایت گوگل پلاس ورود کرده باشید آن باکس تجاری در کنار صفحه نمایش داده می شود در غیر اینصورت آن باکس تبلیغاتی نمایش داده نمی شود که یکی از اهداف گوگل از نمایش این باکس تجاری بازگشت دوباره به سایت گوگل پلاس است.

در نسخه های اولیه دکمه پیگیری در باکس تجاری برای کاربرانی که از گوگل پلاس خارج شده بودند نمایش داده نمی شد که گوگل اعلام کرده بود نمایش دکمه پیگیری فقط برای کاربرانی که در حال حاضر به سایت گوگل پلاس ورود پیدا کرده اند امکان پذیر است ولی با این حال هنوز برخی اطلاعات در باکس تجاری درست نمایش داده نمی شود که گوگل اعلام کرده است بزودی این خطا را برطرف می کند.