مدیر تیم web spam گوگل در مصاحبه ای که اخیرا انجام داده است در مورد نحوه ارزیابی الگوریتم های موتور جستجو گوگل پاسخ داد و گفت چگونه این الگوریتم ها تایید یا رد می شوند.

از Matt Cutts سوال شد:

چه معیارهایی گوگل برای ارزیابی الگوریتم های رتبه بندی جهت ارائه نتایج با کیفیت به کاربران دارد؟

Matt Cutts گفت برای ارزیابی این فرآیند سه مرحله وجود دارد:

(1) ابتدا الگوریتم بصورت offline تست می شود. در این مرحله نحوه تعیین رتبه نتایج محک زده می شود که آیا URL های با کیفیت بالا، نسبت به الگوریتم های قبلی در رتبه بهتری قرار گرفته اند یا خیر. مبنای رتبه دادن به URL ها، کیفیت آن ها است. اگر یک URL رتبه ای را کسب نکرد گوگل می تواند آن را با نتایج قبلی مقایسه کند و بر اساس این معیارها گوگل تصمیم می گیرد که آیا وارد مرحله بعد شود یا خیر.

(2) تست های Live، مرحله ای است که گوگل یک زیر مجموعه ای از جستجوکنندگان واقعی را انتخاب و نتایج جدید را با استفاده از الگوریتم های جدید در اختیار آن ها قرار می دهد. اگر تعداد کلیک های روی نتایج جستجوی جدید زیاد باشد به این مفهوم است که الگوریتم جستجو بدرستی کار خود را انجام می دهد. بطور کلی می توان گفت کلیک های زیاد روی صفحه نتایج جستجو نشان دهنده کیفیت نتایج است.

(3) پس از مرحله بالا کمیته کیفیت جستجوی گوگل راه اندازی می شود و تصمیم نهایی را در مورد اینکه آیا الگوریتم بکار رفته در دسترس عموم قرار بگیرد، اتخاذ می کند.

Matt گفت گوگل در حال حاضر از این فرآیند برای ارزیابی الگوریتم های جستجوی جدید استفاده می کند ولی در نظر دارد با توجه به نیازهایش در فرآیند فوق تغییراتی را اعمال نماید.