عنوان صفحه

عنوان صفحه معمولا عنوان مطلبی است که برای ظاهر شدن در صفحه نتایج جستجو استفاده می شود. در انتخاب عنوان صفحه می بایست به موارد زیر توجه شود:

فرمت عنوان صفحه: کلمه کلیدی اصلی – کلمه کلیدی ثانویه – نام برند

طول عنوان صفحه: می بایست کمتر از 55 کاراکتر باشد معمولا بین 50 تا 55 بهترین حالت است.

انتخاب عنوان صفحه: یکی از مهمترین معیارها در سئو انتخاب درست عنوان صفحه است. عنوان صفحه می بایست مهمترین کلمات کلیدی صفحه مورد نظر را شامل شود.

کلمات کلیدی در عنوان صفحه: بیش از یکبار نباید کلمات کلیدی در عنوان صفحه تکرار شود.

منحصر بودن عنوان صفحه: در صورتی که برای یک صفحه مثل یک آگهی دارای تعداد زیادی با یک نام است می بایست با یک عدد چند رقمی عنوان یکتا شود.

عنوان صفحات می بایست منحصر بفرد باشند و دو صفحه در سایت نباید دارای عناوین تکراری باشند.

برای سایت های اگهی مثل فروش و بررسی خودرو برخی عناوین زیر می تواند مناسب باشد و در سئو سایت تاثیر گذار باشد:

  • نیسان ماکسیما سواری – خرید خودرو – مورچه
  • نیسان ماکسیما فروشی – خرید خودرو – مورچه
  • بررسی خودرو ام جی – مقایسه خودرو – مورچه
  • هیوندای جنسیس کوپه – فروش خودرو – مورچه
  • خودرو کیا ریو ( مونتاژ) فروشی 45672101 - مورچه