گوگل در پاسخهای سریع به پرس و جوها تصاویر را اضافه می کند

به تازگی تصاویر به برخی از نتایج پاسخهای سریع گوگل اضافه شده است. Alex Chitu گفت این قابلیت به تازگی در موتور جستجو ی گوگل اضافه شده است و ما دارای این توانایی هستیم که این قابلیت را در پاسخ های خیلی از پرس و جو ها قرار دهیم. 

نتایج سوالی مثل[سن حسن روحانی]  در زیر آمده است:

نتایج پاسخهای سریع گوگل