گوگل در پاسخهای سریع به پرس و جوها تصاویر را اضافه می کند

به تازگی تصاویر به برخی از نتایج پاسخهای سریع گوگل اضافه شده است. Alex Chitu گفت این قابلیت به تازگی در موتور جستجوی گوگل اضافه شده است و ما دارای این توانایی هستیم که این قابلیت را در پاسخ های خیلی از پرس و جو ها قرار دهیم. 

نتایج سوالی مثل[سن حسن روحانی]  در زیر آمده است:

نتایج پاسخهای سریع گوگل